Dumpgarantie: niet stoer

Ok, een beetje zekerheid is nooit weg. We hebben tenslotte ook een autoverzekering en een opstalverzekering. Maar de garantie van de gemeente Amsterdam dat je in je eigen huurhuis terug mag keren wanneer het samenwonen met je partner niet werkt, vinden wij getuigen van een wat al te groot cynisme.

Legaal onderverhuren
De gemeente Amsterdam heeft sinds 2004 een regeling lopen, waarin het onderverhuren van je huurhuis omdat je gaat samenwonen, gelegaliseerd is. Mocht het binnen een jaar misgaan, dan kun je meteen weer terug. Staat er wel weer iemand anders op straat, maar dat is het risico van het vak. Dit ‘proefsamenwonen’ is een groot succes. Dit jaar maakten 300 mensen er gebruik van tegenover 123 in het jaar daarvoor. In totaal hebben nu 959 Amsterdammers vanwege de liefde hun huis legaal onderverhuurd.

Behoefte
Er is blijkbaar behoefte aan non-commitment. En de overheid, haantje de voorste wanneer het om bemoeienis in de privésfeer gaat, spint er garen bij. De gemeenten en de woningbouwcorporaties (ja, in Wormerveer, Zaandam en Assendelft en bij Studentenhuisvesting SSHU in Utrecht heeft men ook een dumpgarantie) weten zo waar er onderverhuurd wordt, en dus wordt de illegale onderverhuur een halt toegeroepen. Bovendien weten ze de meest intieme details van je privéleven. Of je geschikt bent als partner en of je je zo ergert omdat hij de vuilniszakken niet buiten zet, dat je de relatie verbreekt.

Dumpen
Zou het niet veel interessanter zijn, wanneer niet het uit elkaar gaan gemakkelijker wordt gemaakt, maar juist het bij elkaar wonen? Dat getuigt namelijk van lef. Dumpen kan iedereen, maar een beetje inschikken, water bij de wijn doen, daar wordt de maatschappij een stuk beter van dan wanneer iedereen maar altijd op zijn strepen gaat staan. En dan die termijn. Een jaar bedenktijd. Nooit gehoord van de seven year itch zeker? Dat eerste jaar is alles nog rozengeur en maneschijn, maar daarna…. Nee, samenwonen wordt echt iets van stoere kerels en sterke dames. De mensen die zich niet laten dumpen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *