Algemene voorwaarden

manOman.nl (verder te noemen: manOman) is een online magazine voor een lekkere relatie. Op manOman vind je blogs en informatie over producten en diensten die speciaal geselecteerd zijn door de redactie van manOman omdat ze een totaal, kwalitatief hoogwaardig of een heel verrassend aanbod brengen, waarmee je je partner een plezier kunt doen.
Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren stem je ermee in dat adverteerders en partnerbedrijven reclame en andere promoties plaatsen op de site, in reminders en in op jouw profiel afgestemde mailings, om hun producten onder de aandacht te brengen.
Uniek aan manOman is dat je je kunt inschrijven voor onze GRATIS Personal Assistant reminderservice, die je er per SMS en/of e-mail herinnert aan belangrijke data binnen je relatie(s). Bijvoorbeeld de verjaardag van je vriendin, je huwelijksdag, of de verjaardag van je schoonmoeder. Je krijgt in ieder geval een GRATIS e-reminder voor Valentijnsdag, Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas, Kerst en Secretaressedag, en op vier willekeurige tijdstippen zodat je spontaan attent kunt zijn. Door je aan te melden voor deze service, die gratis is en je tot niets verplicht, stem je in met de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden, in de onlosmakelijk met deze voorwaarden verbonden Specifieke Voorwaarden SMS, de Disclaimer en de Privacyverklaring. Door het gebruik van de site en de erop aangeboden producten en diensten accepteer tevens je deze voorwaarden. Aan het manOman lidmaatschap kun je geen rechten ontlenen. De e-reminders zijn GEEN betaalde abonnementsdienst!

Persoonsgegevens
manOman probeert de suggesties voor cadeaus, tips om samen dingen te doen en voor attent gedrag zo goed mogelijk af te stemmen op zijn bezoekers. Daarom vragen wij je van tijd tot tijd enkele persoonsgegevens over jezelf en je relatie in te vullen. manOman neemt de nodige voorzorgsmaatsregelen voor de bescherming van je persoonsgegevens. Wil je weten hoe wij omgaan met jouw gegevens? Kijk dan in de Privacyverklaring.

Wachtwoord
Om toegang te krijgen tot je persoonlijke account, kun je een wachtwoord aanmaken in je gebruikersprofiel. Je bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord en je bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die worden uitgevoerd met behulp van dit wachtwoord. manOman is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van je wachtwoord of registratiegegevens door derden. Om misbruik tegen te gaan, vragen wij je aan het einde van elke sessie je bezoek aan manOman af te sluiten (door je browser af te sluiten) en om contact op te nemen met manOman wanneer je het vermoeden hebt dat er ongeautoriseerd gebruik is gemaakt van je wachtwoord of je relatie met manOman, of dat de veiligheid of bescherming van de geregistreerde informatie om een andere reden niet meer is gegarandeerd.

Leeftijd
Om je aan te melden voor en gebruik te kunnen maken van de (SMS-)reminderservice moet je 16 jaar of ouder zijn en/of schriftelijke toestemming hebben van (een van je) ouders en/of de betalingsgemachtigde. Ook voor het meedingen naar prijzen in onze prijsvragen of om deel te nemen aan onze internetveilingen moet je ouder zijn dan 16 jaar en in Nederland woonachtig zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door jou verstrekte persoonsinformatie.

Beëindiging inschrijving
Door je aan te melden en een account aan te maken, heb je voor onbepaalde tijd toegang tot de diensten van manOman. Je krijgt dan op de door jou gewenste momenten een reminder en kunt op de site bestellingen doen. Je gegevens worden bewaard zolang jouw account actief is. Wil je je account in zijn geheel opheffen, dan kun je je schriftelijk afmelden bij manOman: per e-mail, onder vermelding van je e-mailadres, naam en mobiele telefoonnummer.

Wangedrag
manOman heeft het recht om zonder waarschuwing je lidmaatschap op manOman of de toegang tot onze diensten te beëindigen. Dit kan gebeuren als je iets op manOman doet, dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.
manOman hanteert de volgende Code of Conduct:
– je zult de site en/of de SMS-dienst niet gebruiken om anderen te pesten of te belasteren of om aanstoot te geven middels tekst, beeld of opnames. Het is aan manOman.nl om te beoordelen of iets beledigend, obsceen, racistisch of pornografisch is;
– je zult de site en/of de SMS-dienst niet gebruiken om de privacyrechten, eigendomsrechten of de andere rechten van manOman.nl of van een persoon te schenden (hierin inbegrepen plagiaat);
– je zult de site en/of de SMS-dienst niet gebruiken voor de promotie van goede doelen, reclame of werving van artikelen of diensten, tenzij hiertoe uitgenodigd door manOman;
– je zult op geen enkele wijze via je publiekelijk geplaatste informatie niet-geaccordeerde contactinformatie over derden plaatsen of doorgeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot telefoonnummers, postadressen, e-mail adressen, websites of volledige namen;
– je zult de site en/of de SMS-dienst niet – geheel of gedeeltelijk – reproduceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of gebruiken;
– je zult de site en/of de SMS-dienst niet gebruiken voor het versturen van ongevraagde e-mail berichten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot massale commerciële reclame of informatieve mededelingen (Spam).

Afname van diensten en producten
Besluit je een suggestie van manOman om te zetten in een bestelling bij een van de aan manOman gelieerde affiliates (partnerbedrijven), dan word je klant bij deze affiliate. Alle betalingen en leveringen geschieden rechtstreeks en op de voorwaarden van deze aanbieder. Ook retouren en klachtenbehandeling vinden plaats aan en op voorwaarden van deze aanbiedende partij.
manOman is alleen een gids voor de bezoeker om zijn keuze te vereenvoudigen en derhalve niet aansprakelijk voor vragen en klachten op het gebeid van aankopen, boekingen, bestellingen, garanties, leveringstermijnen, extra verzendkosten en verzending.

Links
Links maken en verwijzen naar onze pagina’s mag altijd, dat vinden we zelfs een groot compliment. Ook manOman linkt door naar pagina’s die we interessant vinden voor onze bezoekers. Wel hanteren wij de voorwaarde dat het gebruiksdoel of de inhoud van de site waar de link op wordt gebruikt niet in strijd mag zijn met de zakelijke ethiek van manOman. Onze regels vind je bovenstaand, onder Code of Conduct. Het linken naar afzonderlijke afbeeldingen of bestanden (leechen) is echter niet toegestaan. manOman kan bovendien niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden, direct of indirect, voor enige schade of verlies ten gevolge van of toegebracht door een andere gebruiker met betrekking tot het voorgaande. Jouw toegang tot en gebruik van de gelinke websites, inclusief de hierop aanwezige content, is geheel voor je eigen risico.

Prijzen
Alle genoemde bedragen (consumentenprijzen) op deze site zijn onder voorbehoud en in euro, tenzij anders vermeld. Consumentenprijzen worden inclusief BTW en exclusief verzendkosten of eventuele kosten voor betalingsverkeer vermeld.

Prijsvragen
Indien er via manOman prijzen kunnen worden gewonnen, moet je met naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geslacht geregistreerd staan om de door jou gewonnen prijs in ontvangst te kunnen nemen. Deze worden je na het winnen van een prijs, per e-mail gevraagd. Eventuele Aanvullende Voorwaarden zijn op onze prijsvragen van toepassing; deze kun je dan vinden bij de Prijsvraag zelf. De verstrekte informatie moet juist en volledig zijn om aanspraak te kunnen maken op de prijs. Door deel te nemen aan een prijsvraag stem je erin toe dat je e-mailadres eenmalig ter beschikking wordt gesteld aan de leverancier van de prijs, ten behoeve van marketingdoeleinden.
De winnaars worden willekeurig geselecteerd. De prijzen worden toegekend aan gebruikers die ten minste de leeftijd hebben bereikt zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden en die in het land wonen, zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden, en daar hun postadres hebben. In het geval er twijfels zijn over de leeftijd, is manOman te allen tijde gerechtigd om te vragen om een kopie van je geldig legitimatiebewijs voordat wij de prijzen uitreiken. Het recht om de prijzen te ontvangen vervalt, indien wij niet binnen 21 dagen een kopie van een geldig legitimatiebewijs hebben ontvangen in overeenstemming met dit artikel. Geldprijzen worden uitsluitend uitbetaald op bankrekeningen, gehouden bij in het land zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden gevestigde banken. Over de prijzen kan kansspelbelasting worden geheven of eventuele heffingen in plaats daarvan. Acceptatie van de prijs door de gebruiker betekent, dat de gebruiker manOman toestemming verleent, om zijn of haar naam en de van hem of haar in verband met de prijsuitreiking gemaakte foto’s te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten van manOman, zonder dat manOman de winnaar daarvoor een vergoeding verschuldigd is. manOman kan niet garanderen dat de geleverde/uitgekeerde prijs qua inhoud en uiterlijk overeenkomen met de foto’s die te zien zijn op manOman.nl. De prijzen zullen binnen zes weken nadat ze zijn gewonnen ter beschikking worden gesteld. Kosten zoals, maar niet beperkt tot vervoerskosten, bankkosten en posttarieven komen voor rekening van de ontvangende partij, tenzij anderszins vermeld. Bedrijven en/of rechtspersonen en/of sponsors, werknemers en handelspartners van manOman zijn uitgesloten van deelname. Over de resultaten en uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

Geschillen
1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.
2. Op alle overeenkomsten en transacties van manOman.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Toepasselijk recht
Mochten er geschillen ontstaan tussen manOman en een wederpartij, dan  zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht. Het Nederlands recht is van toepassing.

Slotbepalingen
In alle gevallen, waarin deze voorwaarden en bepalingen niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij manOman.nl.

Copyright
Op het materiaal dat op deze site te vinden is, rusten rechten van intellectueel eigendom. Niets van de informatie, het beeldmateriaal en de foto’s, (nieuws)berichten en/of productinformatie van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van internet, druk of op welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van manOman.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over onze voorwaarden, dan kun je deze richten aan:
manOman: info@manOman.nl.

Alle rechten voorbehouden
manOman behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen. manOman adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

© manOman 2008
manOman© is een geregistreerd handelsmerk van Edit Value,
Kamer van Koophandel te Utrecht  30287190

*Gratis: Lees ook even de Specifieke Voorwaarden SMS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Woorden van liefde en troost

css.php