Disclaimer

In de navolgende tekst wordt onder manOman verstaan: www.manOman.nl.

Aansprakelijkheid
manOman is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voor je samengesteld. Betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde informatie is onze eerste prioriteit. Het schrijven van teksten en het verzamelen van de leukste en beste aanbiedingen blijft echter mensenwerk. Ook variëren prijzen, locaties en niveau van geboden service met de dag. manOman, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers, kunnen daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de directe of indirecte schade of gevolgen van eventuele onjuistheden op deze site.

Alle afbeeldingen, specificaties van producten en dienst(en) aangeboden op deze site, in de SMS’jes, op de folders, leaflets, advertenties en dergelijke, gelden als een weergave bij benadering. manOman kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid ervan, en gaat met de plaatsing niet automatisch akkoord met de inhoud, mening of andere standpunten van de partij die ons deze informatie heeft aangeleverd. Wij streven er te allen tijde naar dat de reclame en promoties op onze site en in de SMS-reminders geschikt zijn voor onze gebruikers. Echter, manOman treedt slechts op als tussenpersoon tussen de leveranciers van de online aangeboden producten en diensten en de bezoeker, en heeft onder geen voorwaarde de verplichting om informatie die niet van manOman afkomstig is vooraf op inhoud of juistheid te controleren.
Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, de specifieke productlink of foutieve reminders en/of onbeschikbaarheid van de diensten, zoals de SMS-reminderservice of de E-zine suggestieservice, problemen met abonnementen of verbindingen bij jouw internet- of mobiele telefoonprovider, of andere situaties van overmacht is manOman niet aansprakelijk.

Code of Conduct
manOman wil niets te maken hebben met misbruik, agressie of enige vorm van discriminatie. Wil je politieke statements maken, dan zijn daar andere podia voor. manOman behoudt zich het recht voor om content, advertentiebijdragen en andere uitingen op onze website, in de e-mail- of reminderservice of in aan ons gerichte boodschappen te weigeren en/of bezoekers de toegang tot onze communicatiekanalen te ontzeggen op grond van deze gedragsregels.
Onze uitgebreide Code of Conduct vind je in onze Algemene Voorwaarden.

Copyright
Niets van de informatie, het beeldmateriaal en de foto’s, (nieuws)berichten en/of productinformatie van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van internet, druk of op welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van manOman©.

manOman doet zijn uiterste best om geen inbreuk te plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Echter, omdat wij samenwerken met verschillende partijen om een zo leuk en actueel mogelijk aanbod te tonen op onze website kan het voorkomen dat wij informatie ontvangen en gebruiken die toch inbreuk maakt op rechten van derden. manOman aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Mocht je het gevoel hebben dat je rechten geschonden worden, stel ons daar dan zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte. Wij zullen je claim onderzoeken en er alles aan doen om de inbreuk op te heffen, mogelijk door verwijdering van de informatie op onze site.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over onze voorwaarden, dan kun je deze richten aan:
manOman: info@manOman.nl.

Alle rechten voorbehouden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van manOman B.V. van toepassing.
manOman behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen.

Toepasselijk recht
Mochten er geschillen ontstaan tussen manOman en een wederpartij, dan  zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht. Het Nederlands recht is van toepassing.

© manOman 2008
manOman© is een geregistreerd handelsmerk van Edit Value, 
Kamer van Koophandel te Utrecht  302.87.190

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Woorden van liefde en troost

css.php