Auto onderdelen en vogel ledematen

Uit onderzoek is gebleken dat de mannen beter zijn in het herkennen van auto’s en dat vrouwen daarentegen beter dieren kunnen herkennen, in dit geval zijn vogels gebruikt. Het onderzoek bestond uit een groep van 227 personen die bepaalde tests moesten ondergaan. In grote lijnen ging het onderzoek als volgt. De deelnemers kregen allen afbeeldingen te zien met als opdracht deze goed te onthouden. De afbeeldingen waren met name auto’s, vogels, vlinders, bladeren en paddenstoelen. Na deze afbeeldingen te hebben gezien kregen ze dezelfde nogmaals te zien alleen nu met een combinatie van 2 andere foto’s die in dezelfde categorie zaten. Dus als voorbeeld, mensen die eerder een auto hadden gezien, kregen nu dezelfde foto en twee foto’s met daarop twee andere auto’s te zien. Ze moesten vervolgens aangeven welke foto ze al een keer gezien hadden.

Resultaat

Wat dus blijkt is dat mannen sneller voertuigen herkennen en vrouwen sneller organismen (Het wetenschappelijke onderzoek zelf is hier te downloaden). Gauthier benadrukt in het onderzoek dat er door dit onderzoek pas voor het eerst duidelijk verschil wordt aangetroffen in wat mannen en vrouwen herkennen. Uit eerder onderzoek bleek bijvoorbeeld al dat mannen beter in staat zijn om auto’s te herkennen. Dat werd echter toegeschreven aan het feit dat mannen beter zijn in taken waarbij ze figuren mentaal moeten roteren.

Verklaring

Wij als mensen worden allen geboren met de vaardigheid om objecten en gezichten te herkennen, met name gezichten, omdat dit sinds wij bestaan belangrijk is voor sociale interacties. Veel mensen ontwikkelen ook een bepaalde eigenschap om sneller objecten te herkennen. De cultuur beïnvloedt in welke categorieën we geïnteresseerd raken en dat verklaart de verschillen tussen mannen en vrouwen in termen van het herkennen van bepaalde objecten.

Gezichten

De onderzoekers bestudeerden ook hoe goed de proefpersonen in staat waren om gezichten te herkennen. De vaardigheden om gezichten te herkennen zijn heel leuk om te bestuderen, omdat gebleken is dat deze een duidelijke genetische basis hebben. En veel studies concluderen dat de vaardigheid om gezichten te herkennen niet voorspeld kan worden door te kijken naar hoe goed iemand objecten kan herkennen. Maar die conclusie is vaak gebaseerd op een vergelijking tussen hoe goed mensen gezichten kunnen herkennen en hoe goed ze objecten uit één categorie (bijvoorbeeld auto onderdelen) kunnen herkennen.

Tegengesteld

De onderzoekers vergeleken hoe goed mensen gezichten kunnen herkennen met hoe goed ze objecten uit verschillende categorieën konden herkennen. En dat levert tegengestelde resultaten op. Er bleek wel degelijk een verband te zijn tussen hoe goed mensen objecten konden herkennen en hoe goed ze gezichten konden herkennen. Mannen die bijvoorbeeld beter waren in het herkennen van auto’s, waren ook beter in het herkennen van gezichten. En vrouwen die beter in staat waren om organismen te herkennen, waren ook beter in staat om gezichten te herkennen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *