Bemoeizucht vrouwen bij kledingkeuze partner 2x zo groot

Vrouwen bemoeien zich regelmatig met de kledingkeuze van de partner. Dit gaat zelfs zo ver dat het ondergoed van de partner door meer dan de helft van de vrouwen wordt aangeschaft. Mannen daarentegen houden zich wat meer op de achtergrond wat kledingkeuze betreft. Slechts 7% van de mannen en 9% van de vrouwen is ontevreden over de kledingkeuze van de partner. Dat vrouwen iets minder tevreden zijn is ook terug te zien in het feit dat zij zich vaker bemoeien met de kledingkeuze van hun partner. Vrouwen geven aan regelmatig ook voor de partner rond te kijken en te oriënteren wanneer ze voor zichzelf aan het shoppen zijn. Over het algemeen zijn de Nederlandse mannen en vrouwen tevreden over de kledingkeuze van de partner. 

Discussie

Opvallend bij deze grote verschillen tussen man en vrouw is dat er weinig discussie plaatsvindt binnen een relatie over het kopen van artikelen. Zo geeft 95% van de Nederlanders aan dat het ‘te veel geld uit geven’ of ‘belangrijke aankopen doen zonder te overleggen’ geen punt van discussie is. Blijkbaar is het merendeel van de mannen en vrouwen tevreden over de huidige rolverdeling.

Overige opvallende resultaten

54% van de vrouwen geeft aan ondergoed te kopen voor haar partner.
7% van de mannen vindt dat de kledingstijl van de partner beter kan.
57% van de vrouwen oriënteert zich ook op kleding voor de partner.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *